Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Xứng đáng dưới mái trường được Bác Hồ về thăm.
Ngày cập nhật : 01/11/2019 | Lượt xem : 3379