Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ý nghĩa từ hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí tại xã Thịnh Đức.
Ngày cập nhật : 24/07/2020 | Lượt xem : 7834