Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Bài viết: Hiệu quả thiết thực từ mô hình thu gom rác thải ở xóm Nam Đồng

Ngày cập nhật: 26/09/2017 | Lượt nghe: 3161