Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Công an phường Quang vinh khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở

Ngày cập nhật: 23/09/2020 | Lượt nghe: 1746