Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Công tác giải phóng mặt bằng Dự án trùng tu, tôn tạo, mở rộng Khu di tích lịch sử TNXP Đại đội 915 được triển khai đúng tiến độ

Ngày cập nhật: 28/04/2018 | Lượt nghe: 699