Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Cựu chiến binh thành phố với phong trào "Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"

Ngày cập nhật: 03/09/2021 | Lượt nghe: 380