Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Đảm bảo cấp nước sạch ổn định cho người dân trong mùa hè

Ngày cập nhật: 29/06/2019 | Lượt nghe: 1516