Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Ghi nhận ở xóm gần 20 năm liên tục đạt danh hiệu xóm văn hóa

Ngày cập nhật: 24/04/2019 | Lượt nghe: 2688