Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Hiệu quả từ xây dựng mô hình điểm "Toàn dân đoàn kết xây dựng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới"

Ngày cập nhật: 27/11/2018 | Lượt nghe: 2539