Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Luân chuyển, đào tào cán bộ góp phần tạo sức bật tại các Đảng bộ địa phương

Ngày cập nhật: 12/08/2020 | Lượt nghe: 3669