Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự ở phường Đồng Bẩm

Ngày cập nhật: 31/07/2019 | Lượt nghe: 1446