Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Phổ biến kiến thức về Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thông tin về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ mới và nâng cấp mở rộng QL3 đoạn km75 - km100 theo hình thức BOT

Ngày cập nhật: 24/10/2019 | Lượt nghe: 848