Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Phỏng vấn chị Nguyễn Thị Hồng Viên, giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên về việc tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Ngày cập nhật: 04/04/2019 | Lượt nghe: 4325