Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Phỏng vấn đồng chí Lê Thị Thanh Hải - Bí thư Đảng Ủy phường Gia Sàng về những kết quả đạt được trong năm 2017 và những mục tiêu, giải pháp trong năm 2018

Ngày cập nhật: 26/01/2018 | Lượt nghe: 891