Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Phỏng vấn đồng chí Trương Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Xá về công tác cải cách hành chính trên địa bàn

Ngày cập nhật: 22/01/2018 | Lượt nghe: 1223