Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Phỏng vấn ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thái Nguyên về chăm lo đời sống của Công đoàn cơ sở đối với người lao động

Ngày cập nhật: 15/01/2020 | Lượt nghe: 1972