Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Phỏng vấn về tinh thần làm việc hăng say của công nhân cây xanh đô thị

Ngày cập nhật: 09/01/2020 | Lượt nghe: 2039