Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Sự phát triển nhanh chóng của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và hệ thống đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn 1960 - 1964: Những năm đầu xây dựng tuyến chi viện chiến lược)

Ngày cập nhật: 13/05/2019 | Lượt nghe: 2520