Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Tăng cường tiếp xúc đối thoại với dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng

Ngày cập nhật: 22/08/2020 | Lượt nghe: 3622