Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành hỗ trợ 5 mô hình điểm về du lịch cộng đồng

Ngày cập nhật: 14/08/2021 | Lượt nghe: 509