Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Thành phố Thái Nguyên công khai minh bạch trong bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Ngày cập nhật: 28/07/2020 | Lượt nghe: 7199