Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Thành phố Thái Nguyên tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính

Ngày cập nhật: 23/03/2020 | Lượt nghe: 3763