Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Thành phố Thái Nguyên tăng cường xử lý rác thải sinh hoạt

Ngày cập nhật: 03/09/2019 | Lượt nghe: 1235