Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Thành phố Thái Nguyên tập trung triển khai Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực

Ngày cập nhật: 26/06/2021 | Lượt nghe: 532