Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Tổ dân phố thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Ngày cập nhật: 29/08/2019 | Lượt nghe: 1428