Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng cải cách hành chính

Ngày cập nhật: 27/05/2019 | Lượt nghe: 1956