Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở phía Bắc Võ Nhai

Cập nhật ngày: 02/12/2022 08:56
Huyện vùng cao Võ Nhai hiện còn 8 xã chưa hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) trong đó có 6 xã phía Bắc - khu vực khó khăn nhất huyện với địa hình cách trở, dân cư thưa thớt, diện tích đất canh tác manh mún, tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao… Để gỡ khó trong xây dựng NTM, huyện Võ Nhai và các xã trong vùng đã đưa ra những giải pháp và lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế.

Diện mạo nông thôn mới các xã phía Bắc huyện Võ Nhai đã có nhiều thay đổi.

Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của xã Cúc Đường đã có nhiều đổi thay, kinh tế có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Theo kế hoạch, Cúc Đường sẽ là xã đầu tiên trong khu vực phía Bắc huyện Võ Nhai về đích nông thôn mới vào năm 2023. Tức là chỉ còn khoảng 1 năm để địa phương này hoàn thành 6/19 tiêu chí NTM chưa đạt gồm: Trường học, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, nghèo đa chiều, môi trường và an toàn thực phẩm.

Ông Hoàng Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã Cúc Đường, cho biết: Là một xã khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn 26,03%, tổng diện tích cây lương thực hằng năm chưa tới 400ha… xây dựng NTM đối với chúng tôi rất thiết thực nhưng cũng là thách thức lớn. Thời gian qua, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên đầu tư xây dựng hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế…

Với các chỉ tiêu chưa đạt, xã đã đề ra các giải pháp cụ thể, tính khả thi cao. Đơn cử như tiêu chí trường học, xã đang đầu tư xây dựng nhà 2 tầng với 6 phòng học, sân thể dục cho Trường THCS để có thể đạt chuẩn vào năm học tới. Với tiêu chí nghèo đa chiều, xã đang có nhiều giải pháp tích cực, như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ người dân vay vốn… Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 26,03% xuống còn dưới 13% vào cuối năm 2023.

Để hoàn thành xây dựng nông thôn mới, các xã phía Bắc huyện Võ Nhai cần được đầu tư các mô hình kinh tế hiệu quả, giúp bà con nâng cao thu nhập.
Để hoàn thành xây dựng nông thôn mới, các xã phía Bắc huyện Võ Nhai cần được đầu tư các mô hình kinh tế hiệu quả, giúp bà con nâng cao thu nhập.

Xã Vũ Chấn có kế hoạch về đích nông thôn mới vào năm 2025. Hiện, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí nông thôn mới. Còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, nghèo đa chiều, môi trường và an toàn thực phẩm.

Ông Triệu Tiến Hiện, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Vũ Chấn đã tranh thủ sự quan tâm của cấp, ngành chức năng của tỉnh, của huyện; sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của Nhà nước để giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn... Xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân dần thay đổi nếp nghĩ, khơi dậy được tinh thần chủ động trong nhân dân. Mặc dù vậy, với đặc thù xã vùng cao khó khăn, địa hình cách trở, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn tới 41,67%..., chúng tôi rất cần sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của huyện, tỉnh và các ngành.

Tính đến nay, huyện Võ Nhai có 6/14 xã đã đạt chuẩn NTM, gồm: La Hiên, Lâu Thượng, Phú Thượng, Tràng Xá, Dân Tiến, Bình Long. Riêng xã Liên Minh đã được huyện đánh giá hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang đề nghị UBND tỉnh đánh giá, công nhận đạt chuẩn NTM.

7 xã còn lại trong đó có 6 xã phía Bắc đều là các địa phương thuộc vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn. Riêng 6 xã phía Bắc hiện mới chỉ đạt từ 11-13 tiêu chí xây dựng NTM.

Ông Nông Minh Tuấn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Võ Nhai, chia sẻ: Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại các xã phía Bắc của Võ Nhai gặp không ít khó khăn bởi khu vực này có tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ của người dân còn hạn chế, thu nhập bình quân thấp, địa bàn rộng, dân cư sống phân tán, rất khó khăn trong thực hiện đối ứng để xây dựng kết cấu hạ tầng...

Thi công cải tạo Đường tỉnh 271 từ La Hiên vào các xã phía Bắc huyện Võ Nhai.
Thi công cải tạo Đường tỉnh 271 từ La Hiên vào các xã phía Bắc huyện Võ Nhai.

 

 

Để gỡ khó cho khu vực này, huyện đã đề ra lộ trình phù hợp với mục tiêu xây dựng thành công hai xã về đích NTM trong giai đoạn 2021-2025. Qua đó, huyện điều chỉnh nguồn lực phù hợp để hỗ trợ hai xã về đích.

Huyện cũng triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết để nâng cao hiệu quả, thu nhập cho người dân; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo động lực xây dựng NTM cho người dân trong khu vực này...

Đến nay, mặc dù kết quả xây dựng NTM tại các xã còn đạt thấp nhưng quá trình thực hiện bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, theo ông Nông Minh Tuấn, với nguồn lực còn hạn chế, để các xã phía Bắc xây dựng thành công NTM, huyện Võ Nhai cũng mong muốn các cấp, ngành của tỉnh tập trung nguồn lực hỗ trợ huyện đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng các xã phía Bắc. Đồng thời tiếp tục có chính sách hỗ trợ các địa phương này xây dựng các mô hình, dự án, liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản, Chương trình OCOP …

https://baothainguyen.vn/dua-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xx-vao-cuoc-song/202212/go-kho-trong-xay-dung-nong-thon-moi-o-phia-bac-vo-nhai-ad94a74/
Các tin khác: