Thông báo về việc tiếp nhận ủng hộ “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”

Cập nhật ngày: 30/11/2022 02:51
Thực hiện Thông báo số 1458-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 về tổ chức thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023", Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, thông tin địa chỉ, số tài khoản tiếp nhận ủng hộ thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”.
 
https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202211/thong-bao-ve-viec-tiep-nhan-ung-ho-tuan-cao-diem-tet-vi-nguoi-ngheo-nam-2023-7722c53/
Các tin khác: