Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam, lần thứ 3, năm 2015.
Ngày cập nhật : 26/11/2015 | Lượt xem : 9171