Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân xã Sơn Cẩm.
Ngày cập nhật : 01/11/2022 | Lượt xem : 445