Nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Ngày cập nhật : 05/11/2021 | Lượt xem : 17149