Phổ cập kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Ngày cập nhật : 22/09/2022 | Lượt xem : 375