Phường Tân Thành: Trên 200 diễn viên tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng.
Ngày cập nhật : 15/10/2022 | Lượt xem : 581