Phường Trưng Vương giải quyết đơn thư của một số hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Thái.
Ngày cập nhật : 23/09/2022 | Lượt xem : 427