Tăng cường công tác tuyên truyền đối với các điểm giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn.
Ngày cập nhật : 21/08/2018 | Lượt xem : 10712