Thành phố Thái Nguyên tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022.
Ngày cập nhật : 16/02/2022 | Lượt xem : 614