Bạn đang nghe: Các địa phương tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan về bầu cử ở cơ sở

Ngày cập nhật: 21/05/2021 | Lượt nghe: 2368

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC