Bạn đang nghe: Thành phố Thái Nguyên tập trung triển khai Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực

Ngày cập nhật: 26/06/2021 | Lượt nghe: 2228

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC