Bạn đang nghe: Thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai Dự án "Phát triển tổng hợp đô thị động lực"

Ngày cập nhật: 27/11/2021 | Lượt nghe: 2081

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC